ความรู้สึกหลังจัดฟันแบบใส Invisalign เจ็บไหม อาจมีรู้สึกเจ็บๆ ตึงๆ บ้าง หลังใส่ Aligner ชุดใหม่ 1-2 วันแรก แต่ถือว่าเจ็บน้อยมาก ถ้าเทียบกับการใส่เหล็กจัดฟัน และแทบไม่มีอาการระคายเคืองในปาก หรือเหงือกบวมแดงเลย

มีปัญหาในการรับประทานและการเคี้ยวอาหารไหม?

ไม่มีปัญหา เราสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ โดยถอดเครื่องมือออก ซึ่งไม่ต้องกลัวเศษอาหารติดเครื่องมือจัดฟัน และไม่รู้สึกปวดฟันขณะเคี้ยวด้วย

รู้สึกรำคาญเวลาใส่ไหม?
เครื่องมือที่ใส่เป็นแบบใส่ครอบตัวฟัน จึงแทบไม่รู้สึกรำคาญหรือเคืองเลย แม้เวลาทำกิจกรรมต่างๆ เว้นแต่เวลาจะรับประทานอาหารต้องคอยถอดออก บางคนจึงอาจรู้สึกว่าไม่สะดวกบ้าง

ระยะเวลาในการจัดฟันแบบใส
ระยะเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 9-18 เดือน ขึ้นอยู่กับสภาพฟัน และจำนวนชุดเครื่องมือ หากฟันมีปัญหาเล็กน้อยและใช้เครื่องมือไม่เกิน 7 ชิ้น อาจใช้เวลาจัดฟันน้อยกว่า 6 เดือนก็ได้

ค่าใช้จ่ายในการจัดฟันแบบใส
ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนชุดเครื่องมือจัดฟันที่ต้องใช้ หากมีจำนวนมากราคาก็ยิ่งสูง โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 60,000-250,000 บาท เนื่องจากราคาจะค่อนข้างสูง บางคลินิคจึงมีบริการผ่อนชำระ หรือแบ่งจ่ายเป็นรายงวด ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละคลินิก