รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณาแผนกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่ากว่า 30 ล้านล้านเยน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 โดยเงินบางส่วนจะมาจากงบประมาณที่เหลือมาจากปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม จะต้องมีการออกพันธบัตรใหม่ร่วมด้วยเพื่อระดมเงินทุน

คาดว่าคณะกรรมการร่างแบบพิมพ์เขียวสำหรับระบบทุนนิยมรูปแบบใหม่ของนายกรัฐมนตรีฟุมิโอะ คิชิดะ จะนำเสนอหลักการในวันจันทร์ ซึ่งจะใช้เป็นแกนหลักของแผนกระตุ้นเศรษฐกิจที่วางแผนไว้

นายกฯ คิชิดะให้คำมั่นว่าจะจัดทำแผนกระตุ้นเศรษฐกิจในองค์รวมภายในเดือนนี้ และรัฐบาลก็ตั้งเป้าว่าจะให้แผนการดังกล่าวผ่านรัฐสภาภายในสิ้นปีนี้ อย่างไรก็ตาม คิชิดะยังไม่ได้ระบุจำนวนงบประมาณและจำนวนพันธบัตรเพิ่มเติมที่แน่นอน

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว รัฐบาลจ่ายเงินสดประมาณ 2 ล้านล้านเยนให้ครอบครัวที่มีเด็ก หรือ 100,000 เยนต่อเด็กหนึ่งคน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะนี้รัฐบาลกำลังพยายามรวมมาตรการอื่นๆ ไว้ในแผนกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อกระตุ้นการบริโภค ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของโควิด-19

นักเศรษฐศาสตร์บางคนหวังว่าการใช้จ่ายในภาคบริการจะฟื้นตัวหลังจากการระบาดใหญ่ จะช่วยสนับสนุนประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของโลกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เนื่องจากการขาดแคลนอุปทานทั่วโลกอย่างต่อเนื่องกดดันทั้งภาคผลิตและการส่งออก

หนึ่งในมาตรการของแผนการดังกล่าว ได้แก่ การกลับมาส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ และหันไปให้ทุน 10 ล้านล้านเยนเพื่อการวิจัยในมหาวิทยาลัย ส่วนงบประมาณที่จะนำมาใช้จ่ายสำหรับมาตรการเหล่านี้ คาดว่ารัฐบาลจะนำมาจากเงินเหลือประมาณ 4.5 ล้านล้านเยนของปีงบประมาณ 2563 และอีกกว่า 10 ล้านล้านเยนในกองทุนอื่นๆ ที่ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายจากปีงบประมาณนั้น รวมถึงจะพิจารณาการออกพันธบัตรใหม่เพื่อรองรับกรณีขาดแคลนงบประมาณในอนาคต

รัฐบาลยังมีแผนที่จะขยายงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับปีงบประมาณนี้พร้อมกับงบประมาณปกติสำหรับปีงบประมาณหน้า ซึ่งจะเริ่มต้นในเดือนเมษายน 2565 นับเป็นงบประมาณรวม 15 เดือน ซึ่งเป็นความพยายามของรัฐบาลที่จะหาทุนมาใช้จ่ายในแผนการโดยไม่ให้เกิดการสะดุด